Hammadeler

1 Eylül 2019

PCCON

PCCON Beton Kimyasal Katkıları İçin Polikarboksilat Kopolimer Ürün Tanımı PCCon yüksek erken mukavemete sahip polikarboksilat kökenli beton kimyasal katkısı üretiminde kullanılmak üzere tasarlanmış polikarboksilik kopolimerdir. Avantajlar […]
1 Eylül 2019

VCCON

VCCON Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı / Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasal Katkısı Ürün Tanımı VCCon, Beton katkı formülasyonlarında yüksek oranda su azaltıcı ve Erken mukavemeti […]
1 Eylül 2019

LTEA

LTEA Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı / Priz Hızlandırıcı Beton Kimyasal Katkı Hammaddesi LTEA; çimento, beton ve harçlarda özellikle erken dayanım ve kaliteyi arttıran, amin […]
1 Eylül 2019

PM40

PM40 Yüksek Oranda Su Azaltıcı / Süperakışkanlaştırıcı Beton Kimyasal Katkı Hammaddesi PM 40, özellikle yüksek oranda su azaltıcı katkılar için tasarlanmış organik ve İnorganik maddeler karışımı […]